Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken


Ontwikkelingen in maatschappij en zorg hebben invloed op verenigingen en stichtingen

 

Zorgeloos besturen met Vereniging zonder zorgen


“De wereld verandert in snel tempo. Als stichtingen en verenigingen niet meebewegen, dan wordt het lastig om interessant te blijven voor de leden,” zegt organisatieadviseur Alex van Balen van het Bureau voor organisatieondersteuning (Buvoo) uit het Brabantse Leende onomwonden. 


Omdat ook verenigingen en stichtingen in de zorg steeds meer behoefte hebben aan advies en ondersteuning, heeft Buvoo onlangs een nieuwe dienst op de markt gebracht: Vereniging zonder zorgen.


Deze dienst komt niet uit de lucht vallen. Al ruim zeven jaar zorgt Buvoo voor de secretariaatsondersteuning aan (landelijke) beroepsverenigingen. Zo ook bijvoorbeeld aan de Vereniging EMDR Nederland. Deze beroepsvereniging vertegenwoordigt op een levendige manier de ruim vierduizend aangesloten psychologen. Buvoo ondersteunt hierbij alle denkbare verenigingsprocessen. Naast het ondersteunen van beroepsverenigingen in de zorg, helpt Buvoo ook aangesloten docenten bij het verzorgen van cursussen en trainingen. “Wij zorgen voor secretariële ondersteuning, handelen binnenkomende mails af, we onderhouden contact met de leden, organiseren trainingen, congressen en beroepsopleidingen, beheren agenda’s en verzorgen de debiteuren- en de crediteurenadministratie,’ somt Desiree van Balen op.

 

Betrokken

De afgelopen jaren heeft Buvoo ‘in het veld’ veel kennis opgedaan over de ontwikkelingen in verenigingsland. “We zien dat er op dit moment enorm veel verandert. Vroeger had je een bestuur die ‘top-down’ zijn leden informeerde en echt alleen aan het stuur zat. Nu verzamelen de leden via Internet zelf informatie en staan zij meer in contact met het bestuur over wat de vereniging interessant maakt. Met alleen een digitale nieuwsbrief nemen leden geen genoegen meer. Zij willen veel meer dan vroeger individueel bediend worden".
"Leden zijn zoals de consument geworden. Zij willen waar voor hun geld en een perfecte service. Tegerlijkertijd willen zij ook invloed kunnen uitoefenen op het wel en wee van hun eigen vereniging,” schetst Desiree een aantal belangrijke ontwikkelingen. "Ook de inzet onder de vrijwilligers binnen een vereniging is sterk veranderd. Tijd is steeds vaker een issue; iedereen is druk met van alles, maar het werk binnen een vereniging moet wel worden gedaan," zegt Alex van Vereniging zonder zorgen.

 

Vereniging 2.0

Daarnaast hebben verenigingen te maken met snelle ontwikkelingen op het gebied van techniek en ICT. Alex: “Al deze ontwikkelingen vragen van besturen van beroepsverenigingen en stichtingen aanpassingsvermogen. Zij moeten zichzelf de vraag stellen: ‘Welk nut moeten wij dienen; wat is ons bestaansrecht en hoe kunnen wij nieuwe technieken inpassen om interessant te blijven?' Met Vereniging zonder zorgen willen wij bij het beantwoorden van die vraag ondersteunen. Als gids kunnen wij voorkomen dat besturen en hun bureaus inslapen. Samen met de vereniging zelf werken wij aan een Vereniging 2.0. Ons doel is om samen met het bestuur de vereniging toekomstbestendiger te maken''.


Maatwerk

Vereniging zonder zorgen kan zelfs ondersteunen bij het maken van een toekomstvisie of een inventarisatie van de kracht of valkuilen van een vereniging. Geen ellenlange verhalen, maar een praktisch en tastbaar stuk. Dat stellen besturen op prijs. "Met nieuwe klanten gaan wij ook altijd eerst het gesprek aan om de behoefte bij de vereniging concreet te maken."


 

Lid van De Nederlandse Associatie

 

Buvoo is sinds enkele maanden lid van De Nederlandse Associatie (DNA). Deze vereniging zet zich in voor de professionalisering van onder meer beroepsverenigingen, federaties en ledenorganisaties. DNA biedt haar leden een platform waar ze elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen delen en elkaar kunnen inspireren. Desiree van Balen: “Als bureau voor organisatie-ondersteunende diensten hebben wij bewust voor dit lidmaatschap gekozen. Op deze manier staan wij dichtbij onze doelgroep en kunnen wij een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en delen van kennis in het verenigingslandschap”. 

 

 


"Een korte enquête maakt vervolgens het beeld compleet. Daarna pas komen wij met een voorstel,” legt Alex de werkwijze van Buvoo uit.

Desiree vervolgt: “Wij leveren altijd maatwerk. Wij kunnen verenigingen en stichtingen volledig 

ontzorgen door als compleet verenigingsbureau op te treden, maar soms is er alleen behoefte aan advies of het uitvoeren van deelopdrachten. Je kunt daarbij denken aan het 'outsourcen' van bepaalde bureautaken, maar zeker ook aan het organiseren van een bijeenkomst. Wij zijn een team van zeven gemotiveerde en hoogopgeleide medewerkers; kwaliteit en continuïteit zijn dan ook gewaarborgd. Daarbij doen we ons werk met heel veel plezier. We zijn een hecht team dat veel waarde hecht aan persoonlijk contact. En dat werpt uiteindelijk altijd zijn vruchten af: een vereniging zonder zorgen”.   

 

Belangstelling?

Heeft u belangstelling voor de dienstverlening van Vereniging zonder zorgen? Of heeft u behoefte aan een vrijblijvend gesprek, neem dan contact op met Alex van Balen van Vereniging zonder zorgen via 040-7440224 of info@verenigingzonderzorgen.nl.

Voor meer info www.verenigingzonderzorgen.nl


Klik op onderstaande advertenties voor nog méér zorginformatie.