Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken


Medicijnverpakking komt tot leven met ‘Augmented Reality’ van MagnaVersum


De ontwikkelingen in de ICT volgen elkaar razendsnel op. Twee trends die de komende jaren ook in de zorg een belangrijke rol spelen, zijn het gebruik van ‘Big Data’ en de toepassing van ‘Augmented Reality’. Beide trends kwamen dan ook uitgebreid aan bod tijdens het seminar BI & Analytics van MagnaVersum gisterenmiddag in Hoofddorp.

 

Tijdens het seminar stond het implementeren van Business Intelligence centraal. De bezoekers werden daarbij op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen op dit vlak. 


Hele verhaal

Na het welkom van Soekhram Gokoel, CEO van MagnaVersum, gaf Mischa van Werkhoven van Qlik aan dat het belangrijk is het hele verhaal achter beschikbare data te ontdekken. De software van Qlik is daarbij van grote waarde. “Mensen nemen nog altijd in 66 procent van de gevallen beslissingen op basis van intuïtie. Nu de snelheid en de kwaliteit van beschikbare data toeneemt, kan data veel relevanter worden. Je moet dan wel het hele verhaal kennen. De software van Qlik, QlikView en Qlik Sense, kan bijvoorbeeld in de zorg het hele verhaal rond heupoperaties inzichtelijk maken: welke chirurgen leveren welke prestaties, welke prothesen worden gebruikt, wat zijn de kosten, welke patiënten zien we en hoe verlopen de operaties? Welke insteek je ook kiest, QlikView en Qlik Sense halen alle relevante informatie moeiteloos naar boven." 


De inleiding van Data Scientist Remco de Groot sloot naadloos aan op het verhaal van Mischa van Werkhoven. Hij liet zien dat MagnaVersum een koppeling heeft gemaakt tussen R en Qlik Sense waardoor het mogelijk is voorspellingen met


een zeer hoge betrouwbaarheid te doen over bijvoorbeeld het aantal bezoeken aan een bepaalde huisartsenpost. 

Met deze kennis kan het management van de huisartsenpost de planning afstemmen op de behoefte. Een andere toepassing is het achterhalen van de frequentie waarmee chronische patiënten in de keten gebruikmaken van spoedzorg. Deze toepassing heeft vervolgens ook geleid tot het antwoord op vragen over de zorgconsumptie en de diagnose van deze patiëntencategorie en op de vraag of een betere behandeling in de keten tot minder zorgconsumptie leidt. 


Hogere vlucht

Informatieanalist Christie den Ouden van MagnaVersum heeft zelf jarenlang als manager op een huisartsenpost gewerkt. “Als geen ander weet ik dat je op basis van data niet alleen de snelheid van de processen kan vergroten, en dus de efficiëntie, maar ook de patiënttevredenheid.” Een demonstratie van Mario Glas maakte helder dat met behulp van Qlik Nprinting de verzamelde data in allerlei vormen kan worden gerapporteerd, waarna Armand Tornetti van VoigtTravel liet zien dat het gebruik van ‘Big Data’ ook in de reisbranche een steeds hogere vlucht neemt.


Augmented Reality

MagnaVersum is niet alleen expert op het gebied van ‘Business Intelligence’ en ‘Big Data’, maar ontwikkelt ook apps, onder meer met gebruik van  


‘Augmented Reality’. Krishna Sheombar Sing en zijn collega Oscar van der Leij van MagnaVersum gaven daarvan een geweldige demonstratie. Een verpakking met een onzichtbare, meegedrukte code komt op het scherm tot leven zodra de camera van de mobiele telefoon op het product wordt gericht. Zelfs video's kunnen worden afgespeeld. 

Relevante informatie, bijvoorbeeld over ingrediënten of over het gebruik, kan hiermee in beeld worden gebracht. Het is natuurlijk heel 'cool' als je direct kunt zien of bepaalde ingrediënten, bijvoorbeeld ei, noten of granen, een allergische reactie tot gevolg kunnen hebben. 


Medicijnverpakking

De toepassingen zijn legio, ook in de zorg. Oscar van der Leij: “Je kunt bijvoorbeeld denken aan medicijnverpakking waarbij de bijsluiter of de uitleg over het product op je scherm verschijnt. Tegelijkertijd kun je dan de koppeling maken met Business Intelligence. De app zou bijvoorbeeld kunnen registeren of iemand de bijsluiter wel heeft gelezen.”

 

Dat het implementeren van allerlei toepassingen niet van de een op andere dag is gerealiseerd, geeft ook Manager Business Intelligence Angelika Klidas bij het slotwoord aan. “Maar in de groei naar volwassenheid bij het toepassen van Business Inteligence en Analytics kan MagnaVersum de klant juist van dienst zijn. Wij zeggen altijd: begin klein, maak een plan, maar zet wel een stip op de horizon. Dan is ‘the sky the limit’.MagnaVersum geeft inzicht in totale telefonieproces op huisartsenposten(klik op afbeelding voor vergroting)


Er zijn 23 wachtenden voor u... Dit is de kop van het artikel dat onlangs werd gepubliceerd in het blad van de Consumentenbond. Hierin wordt verslag gedaan van een steekproef die onlangs is uitgevoerd bij veertig huisartsenposten (HAP's) naar de telefonische bereikbaarheid van de niet-spoedlijn.

 

Slechts twee van de veertig huisartsenposten nam steeds binnen twee minuten de telefoon op tijdens de steekproef. Verder kwam uit het onderzoek naar voren dat bij acht procent van de 800 telefoontjes de bellers langer dan tien minuten moesten wachten.De prestaties van de huisartsen- posten worden jaarlijks gemeten en met elkaar vergeleken. De norm van twee minuten is de landelijk  gemiddelde streefnorm die wordt aangehouden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en InEen, de landelijke vereniging van de georganiseerde eerstelijnszorg.

Het artikel vermeldt dat de IGZ de resultaten van het onderzoek eerst wil bestuderen alvorens een uitspraak te doen. De Consumentenbond vraagt zich naar aanleiding van het onderzoek af of de patiëntveiligheid in het geding is.  Het onderzoek heeft in ieder geval nogal wat stof doen opwaaien.

Telefonische Bereikbaarheid

Inzage in het telefonische proces kan een grote meerwaarde leveren aan de kwaliteit van zorg voor de patiënt. Met het softwareprogramma Telefonische Bereikbaarheid van MagnaVersum BI Services uit Hoofddorp heeft u de mogelijkheid om inzage te krijgen in het telefonische proces op de HAP.


Applicatie

De applicatie is gebaseerd op de bron van TeleQ en geeft inzicht in het totale telefonieproces. Hierbij valt te denken aan de wachttijden aan de telefoon en de verdeling van het aantal telefoongesprekken. De applicatie geeft dagelijks inzicht of de vastgestelde normen behaald zijn. 


Tevens geeft de applicatie inzicht waarom de normen wel of niet gehaald zijn. Hierdoor kan, wanneer nodig, bijgestuurd worden. Op een simpele en duidelijke manier wordt op managementniveau een overzicht aangemaakt van de wachttijden aan de telefoon en de tijd tussen het eerste telefoontje en een terugbel-verzoek. De dashboards zijn visueel aantrekkelijk en er is gemakkelijk mee te werken.

 

Informatie levert altijd weer nieuwe vragen op. Door velden te selecteren met de muis worden deze vragen met één druk op de knop beantwoord.


Managementinformatie

Naast deze oplossing heeft MagnaVersum BI Services meerdere toepassingen voor huisartsenposten, huisartsenpraktijken en zorggroepen om managementinformatie te analyseren op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Deze toepassingen besparen de zorgverleners veel tijd en geld waardoor zij datgene kunnen doen waar ze goed in zijn: het verlenen van zorg in dienst van de patiënt. Naast zorggerelateerde oplossingen biedt MagnaVersum oplossingen voor elke denkbare sector, alsmede toepassingen met augmented / virtual reality en app development. 


Voor meer informatie:

  

MagnaVersum

Planetenweg 5

2132 HN  Hoofddorp

BI@MagnaVersum.com

088 - 388 01 47

bi.magnaversum.com 

Data-software geeft huisartsenposten en andere zorgverleners inzicht in hun bedrijfsprocessen


MagnaVersum uit Hoofddorp ontsluit managementinformatie voor de zorg

Met één enkele muisklik laat Manager Business Intelligence Angelika Klidas van softwareleverancier MagnaVersum uit Hoofddorp een schat aan informatie zien. Consulten, visites, diagnostiek, wachttijden, patiëntencategorieën, patiëntenpopulatie, het staat allemaal in heldere grafieken en overzichtelijke tabellen op het beeldscherm.  


Voor huisartsenposten en huisartsen is deze informatie onmisbaar. Inmiddels draait het programma naar volle tevredenheid onder meer bij Medicamus in Harderwijk en huisartsenpost West-Friesland in Hoorn. Manager Kwaliteit en ICT Jeroen Slieker steekt zijn enthousiasme voor het programma niet onder stoelen of banken. "In één oogopslag hebben we inzicht in de processen van onze huisartsenpost."

 

Dashboard

Met de software van Qlik maakt MagnaVersum strategische, tactische en operationele managementinformatie van huisartsenposten, huisartsengroepen en huisartsen, maar ook van zorggroepen en klinieken eenvoudig inzichtelijk. 


Met behulp van de software kunnen zij hun bedrijfsprocessen niet alleen volgen en analyseren, maar aan de hand van rapportages ook optimaliseren als dat nodig is. Agelika Klidas: “Het dashboard is visueel aantrekkelijk en er is gemakkelijk mee te werken. Informatie levert altijd weer nieuwe vragen op. Door velden te selecteren met de muis, worden deze vragen met één druk op de knop beantwoord.”


 Strategische samenwerking

Angelika Klidas: “Samen met onze partners bespreken we welke informatie voor de bedrijfsvoering van bijvoorbeeld de huisartsenpost of huisartsenpraktijken en zorggroepen relevant is en welke rapportages nodig zijn. We kunnen de rapportages altijd naar wens inrichten. Als leverancier willen wij niet alleen de software leveren, maar door middel van strategische samenwerking vooral waarde toevoegen. We steken dan ook veel tijd in het ophalen van feedback bij onze partners. Door het aandragen van digitale oplossingen helpen we organisaties verder in de digitale wereld.”

 

Voorspelling

MagnaVersum maakt gebruik van de software QlikView en Qlik Sense en presenteert de data voor de zorg op het OneDataView. Zowel met QlikView als met Qlik Sense kan de data verrijkt worden met externe data, zoals met CBS-data en weerdata, etcetera. “Je wilt niet alleen weten wat er gebeurd is, maar ook wat er in de toekomst gaat gebeuren, bijvoorbeeld of het weer van invloed is op het aantal consulten,” legt Angelika Klidas enthousiast uit. 


Zij vervolgt: “Door middel van ‘predictive (What will happen) en prescriptive (How can we make it happen) analysis’ is het mogelijk voorspellingen te doen. Demografie, weersomstandigheden, evenementen, het heeft allemaal invloed op het bezoek aan de huisartsenpost en de diagnostiek. Wij bedenken algoritmes waarmee we de invloed van externe factoren op de bedrijfsvoering kunnen voorspellen. Huisartsenposten kunnen daarmee dan bijvoorbeeld in de planning rekening houden.”

Expertise Partner

“We zijn er trots op dat we door Qlik zijn benoemd als Expertise Partner Healthcare. Onze expertise kunnen we overigens ook gebruiken bij de ontwikkeling van financiële en facilitaire softwarepakketten voor de zorg, maar ook voor andere sectoren,” zegt Angelika Klidas, die daarmee aangeeft dat MagnaVersum tegelijkertijd ook op andere terreinen actief is. “MagnaVersum ontwikkelt inmiddels ook een dashboard voor de triagisten, waarmee we onder meer de werklast in beeld aan het brengen zijn en een koppeling tussen de planningspakketten en de data uit het EPD of HIS kunnen realiseren. Maar ook maakt MagnaVersum apps waarbij technieken als 3D-animaties, ‘virtual reality’ en ‘augmented reality’ worden opgenomen. Daarbij kun je denken aan een VR-bril om een kind voor te bereiden op en rustig te krijgen bij een behandeling. Dat is één van de prachtige toepassingen.”

 

Maatschappelijk belang

Zoals de naam MagnaVersum (Latijn voor groot universum) aangeeft, is voor de onderneming uit Hoofddorp ‘the sky the limit’. MagnaVersum is dan ook inmiddels internationaal actief. Zo heeft een aantal klinieken in Amerika belangstelling voor de diverse eerstelijns-zorgapplicaties waarbij onder meer de zorg beter zichtbaar wordt. Angelika Klidas: "Het concept is simpel. Altijd wordt gekeken naar de processen. Deze worden als uitgangspunt genomen voor de metingen. Hierdoor zijn organisaties - al dan niet aan elkaar gelinkt door samenwerkingsverbanden - beter in staat gezamenlijk op te trekken in de verbetering van de processen en daarmee de zorg. MagnaVersum heeft altijd het maatschappelijk belang binnen de zorg voor ogen. Met onze dashboards en rapporten helpen wij organisaties om de processen of verantwoording daarvan te verbeteren. Het is geweldig om als bedrijf en team daaraan een bijdrage te leveren. It’s always about care!”.


MagnaVersum

Planetenweg 5

2132 HN  Hoofddorp

BI@MagnaVersum.com

088 - 388 01 47

bi.magnaversum.com Klik op onderstaande advertenties voor nog méér zorginformatie.