Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken
Zorguitgaven in 2015: 5628 euro per persoon
publicatiedatum:


De zorguitgaven zijn in 2015 gestegen met 0,8 procent in vergelijking met 2014 en kwamen daarmee uit op 95 miljard euro. Per inwoner gaat het om 5628 euro. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

 

Voor het derde jaar op rij zijn de zorgkosten minder hard gegroeid dan de Nederlandse economie. De zorguitgaven beslaan nu ruim veertien procent van het bruto binnenlandse product. In de vijftien jaar daarvoor stegen de zorgkosten gemiddeld met 0,9 procent per jaar.


Stijging

Meer dan een kwart van de zorguitgaven gaat naar ziekenhuizen en specialistenpraktijken. Deze uitgaven zijn in 2015 met 1,5 procent toegenomen tot 26,2 miljard euro. Aan geneesmiddelen via openbare apotheken, drogisten en supermarkten werd 5,4 miljard euro uitgegeven, ruim 3 procent meer dan in 2014. Ook de uitgaven aan asielzoekerscentra en overige internaten behoren tot de zorguitgaven. Deze namen door de grote toestroom van asielzoekers in 2015 met 50 procent toe tot bijna 900 miljoen.


Daling

Tegenover deze stijgingen staan uitgavendalingen bij de ouderenzorg, het lokaal welzijnswerk, de jeugdzorg en de kosten van beheer. De grote veranderingen in 2015 in de organisatie en financiering van de zorg maakt dat veel cijfers nog niet vaststaan. Vooralsnog ziet het er naar uit dat in 2015 via de Zorgverzekeringswet 3 miljard euro meer aan zorg wordt gefinancierd dan in 2014. Daarentegen wordt via de Wet langdurige zorg 8 miljard euro minder gefinancierd dan via de AWBZ in 2014. De overheid zelf draagt 5,5 miljard meer bij dan in 2014.

 Voorpagina 
Klik op onderstaande advertenties voor nog meer zorginformatie.