Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokkenTwee miljoen euro extra voor inzet van vrijwilligers palliatieve zorg
publicatiedatum:


Staatssecretaris Martin van Rijn stelt vanaf volgend jaar twee miljoen euro extra beschikbaar voor vrijwilligers die ondersteuning bieden bij palliatieve zorg. Directeur Meggi Schuiling van de stichting Palliatieve Zorg voor Kinderen (PAL) is blij dat bij de toekenning van extra middelen rekening gehouden is met het gegeven dat palliatieve zorg voor kinderen anders is dan voor volwassenen.

 

Door het extra geld kunnen de vrijwilligers niet alleen actief zijn bij mensen thuis of in hospices, maar ook in onder meer verpleeg- en verzorgingshuizen en in verpleegkundig kinderzorghuizen. Van Rijn: “De inzet van deze mensen is onbetaalbaar, maar met dit extra geld kunnen zij beter voldoen aan de grotere behoefte aan vrijwillige palliatieve zorg, ook in instellingen. Niets dan waardering voor de mensen die zich hier zo hard voor inzetten”.


Overleg koepelorganisaties

Over het extra geld is uitgebreid overleg gevoerd met koepelorganisaties als VPTZ Nederland, de Associatie Hospice Zorg Nederland, Fibula en PAL. Directeur Meggi Schuiling van PAL: “We zijn blij dat wij zijn meegenomen bij de toekenning van extra middelen. De palliatieve zorg bij kinderen verloopt anders dan bij volwassenen. Je hebt vaak te maken met een zeldzame ziekte, waarbij het kinderlichaam anders reageert dan een volwassene. De ziekte verloopt meestal heel grillig, waarbij het vaak onvoorspelbaar is wanneer de palliatieve fase overgaat in de terminale fase. Vaak duurt de palliatieve ook veel langer dan bij volwassenen.” 


Elf duizend vrijwilligers

In Nederland zijn zo’n elf duizend vrijwilligers actief. Zij ondersteunen de mensen die palliatieve zorg ondergaan, de mensen om hen heen en de professionals die deze zorg verlenen. Voor hun inzet ontvangen zij geen vergoeding. Het geld dat in de regeling palliatieve terminale zorg omgaat, wordt onder meer besteed aan training en coördinatie van de inzet van vrijwilligers.


Netwerken

Op dit moment zijn 66 netwerken actief. Voor palliatieve zorg voor kinderen is op dit moment er slecht één netwerk, in de regio Holland Rijnland. Het is volgens Meggi Schuiling de bedoeling dat eind 2018 in elke regio van de zes academische kinderziekenhuizen een netwerk voor zorg aan kinderen actief is. In een netwerk zijn alle partijen vertegenwoordigd die betrokken zijn bij de palliatieve zorg aan een ernstig ziek kind.


Foto: Bij de toekenning van de extra middelen is rekening gehouden met het gegeven dat de palliatieve zorg voor kinderen anders verloopt dan voor volwassenen.
 Voorpagina 

Klik op onderstaande advertenties voor nog meer zorginformatie.