Licht op zorg

Onafhankelijk, betrouwbaar en betrokken
Geringe zelfredzaamheid bij zorgvragers die aankloppen bij gemeente
publicatiedatum:


De zelfredzaamheid van mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is gering. Bij veertig procent van de miljoen zorgvragers biedt het eigen netwerk onvoldoende hulp. Minder dan tien procent van hen kan de problemen zelfstandig oplossen. Dat heeft het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) vandaag bekendgemaakt.

 

Onvoldoende ondersteuning van het netwerk komt doordat familie of bekenden te weinig tijd hebben of te ver weg wonen van de zorgvrager. Bovendien lenen zwaardere vormen van zorg zich minder gemakkelijk voor ondersteuning uit het eigen netwerk. De kwaliteit van leven van mensen die een beroep doen op de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet is minder goed dan van mensen die daar geen gebruik van maken, concludeert het SCP. 


Kwetsbare mensen

Ruim een miljoen Nederlanders hebben vorig jaar bij de gemeente aangeklopt voor persoonlijke ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Van de Jeugdwet hebben 350.000 Nederlanders gebruikgemaakt. Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die langdurige zorg nodig hebben en voor de jeugdzorg. Het blijkt dat vooral kwetsbare mensen gebruikmaken van de mogelijkheden die de Wmo en de Jeugdwet bieden. Het SCP geeft in zijn rapportage aan dat gemeenten voor de uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo in 2015 ongeveer 360 miljoen euro minder hebben uitgegeven dan beschikbaar was.


Verscheidenheid

Rondom de overgang van de Wmo en de Jeugdwet van het Rijk naar de gemeenten, hebben gemeenten met name ingezet op de instandhouding van zorg en ondersteuning. Gemeenten zoeken nog naar de juiste verhouding tussen individuele en algemene voorzieningen en naar een goede inrichting van het bestuurlijk stelsel. Doordat de verscheidenheid in inrichting, zorgvormen en beschikbaarheid van gegevens tussen gemeenten groot is, is het lastig om een eenduidig landelijk beeld te schetsen.

 Voorpagina 
Klik op onderstaande advertenties voor nog meer zorginformatie.